Gerard Szwarczyński ARGES realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie technologii produkcji kompresyjnych wyrobów medycznych

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji kompresyjnych wyrobów medycznyhc. Technologia pozwoli na produkcję wyrobów medycznych o precyzyjnie określonym poziomie kompresji.

Dofinansowanie projektu z UE: 327 505,00 zł

Zapytanie ofertowe

Opracowanie technologii produkcji kompresyjnych wyrobów medycznych:

  1. zapytanie
  2. formularz ofertowy
  3. załączniki 1-10 do formularza ofertowego

Numer ogłoszenia na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl: 2020-13112-23654

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23654

Informacja o wynikach postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23654?sekcja=oferty

Lorem ipsum dolor sit amet...

Operacja pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii szycia pończoch i rajtuz medycznych w „ARGES” GERARD SZWARCZYŃSKI mająca na celu: Rozwój działalności, wzrost dochodu oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez uruchomienie nowych dla profilu firmy usług z zakresu produkcji pończoch i rajtuz medycznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe_Szwarczyński Gerard_maszyna dziewiarska

Numer ogłoszenia na portalu ARiMR: 12/31/05/2018.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

informacja o wyniku postępowania